Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 60