Rusza nabór do nowego żłobka w Międzyrzeczu. O miejsce dla dzieci nie będzie łatwo. Jaki jest regulamin?

red.
W nowym żłobku - klubie dziecięcym będą miejsca w sumie dla 48 dzieci
W nowym żłobku - klubie dziecięcym będą miejsca w sumie dla 48 dzieci pixabay.com
Rekrutacja rozpoczyna się 7 grudnia, potrwa do 18 grudnia. Placówka będzie tzw. Klubem Dziecięcym. A to oznacza, że przy naborze obowiązują dość szczególne warunki.

O rozpoczęciu rekrutacji informuje ratusz: „Nabór do Klubu Dziecięcego, czyli żłobka, potrwa do przyszłego piątku, 18 grudnia. Wypełnione dokumenty należy składać w godzinach od 8.00 do 15.00 w Gminnym Zespole Oświaty, który mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego, lub przesyłać pocztą na adres GZO”.

Warto poznać szczegóły

Dokumenty można pobrać ze strony www.miedzyrzecz.pl. Tam też znajdziecie cały informator związany z naborem.

Można w nim przeczytać, że celem budowy żłobka było utworzenia nowych miejsc dla maluchów i tym samym wzrost aktywności zawodowej mam/opiekunek prawnych dzieci do lat 3. Chodzi przede wszystkim o „osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, wychowawczym”, a tym samym zwiększenie ich szans
na zatrudnienie oraz utrzymanie pracy.

Jak wynika z informatora, projekt w pierwszej kolejności skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci będących:

 • osobami bezrobotnymi,
 • osobami biernymi zawodowo (w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub pozostającymi na urlopie wychowawczym),
 • osobami pracującymi (w tym osobami przebywającymi na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim),
 • osobami samotnie wychowującymi dzieci,
 • osobami z rodzin wielodzietnych
 • osobami z rodzin zagrożonych ubóstwem lun wykluczeniem społecznym.

Za to można dostać punkty

Zgodnie z informacjami z regulaminu rekrutacji, pierwszeństwo do zakwalifikowania mają:

 • osoby samotnie wychowujące dzieci (10 pkt);
 • osoby z rodziny wielodzietnej (10 pkt);
 • osoby z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do lat 3 (5 pkt.);
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (5 pkt.);
 • osoby bezrobotne, które zadeklarują znalezienie pracy w okresie wsparcia ich dziecka do lat 3 opieką (1 pkt.);
 • osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (kryterium dochodowe - 1 pkt);
 • następnie pozostałe chętne.

Ratusz wystosował komunikat

Nabór do żłobka/Klubu Malucha wywołał już tyle emocji, że ratusz wystosował w tej sprawie komunikat. Oto jego treść:

"W związku nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej na temat funkcjonowania Klubu Malucha (żłobka) informujemy, że placówka czynna będzie przez dziesięć godzin dziennie.

Nie jest prawdą, że do placówki przyjmowane będą wyłącznie dzieci bezrobotnych rodziców.

Nazwa Klub Malucha związana jest z rządowym programem, z którego gmina otrzymała dotację na wybudowanie placówki

Jedyna różnica między żłobkiem i Klubem Malucha polega na tym, że do żłobków uczęszczają dzieci od 20 tygodnia do trzeciego roku życia, a do Klubów Malucha od jednego do trzeciego roku życia (...)".

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.miedzyrzecz.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Bez nocników? Nie ma mowy!

TAK POWSTAWAŁ ŻŁOBEK

Wideo

Dodaj ogłoszenie