Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 59