Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Międzyrzecz, ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu nadzoruje działania podległych komisariatów i posterunków policji w powiecie. Jednostka natomiast podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w kwestii m.in.:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu znajdują się m.in.:

  • tworzenie wspólnie z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących ujawniania zachowań patologicznych,

  • prowadzenie poszukiwań rzeczy

  • zapewnienie porządku w trakcie imprez masowych

  • prowadzenie izby dziecka

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.